Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Používame ich na zlepšenie kvality tejto stránky, špeciálne pre Vás, pomáhajú nám pochopiť Vaše potreby (pomáhajú nám zbierať štatistiky) a pomôcť našim partnerom poskytovať adekvátny obsah zobrazovaný na našej internetovej stránke. Ak sa chcete o súboroch cookie dozvedieť viac, kliknite sem.

cookies
noimage

História Spišského hradu

Počiatky hradu siahajú do XI. storočia, ale pohorie bolo obývané ešte pred jeho postavením. Archeologické výskumy dokazujú, že tu existovala osada už v mladšej a neskorej dobe kamennej (pred 5 – 4 tisíc rokmi!) a od tohto času tu osídľovanie prebiehalo neustále až do začiatku našej epochy. Napriek tomu, asi v II. storočí z neznámych príčin osadníci opustili tento terén. Ďalšie stáročia tu nenechali po sebe žiadne stopy svedčiace o tom, čo sa dialo na území pohoria. Avšak archeologické výskumy dokazujú, že najpravdepodobnejšie v XI. storočí tu existoval hrad a určite jeho najstaršia románska časť s 22-metrovou vežou. Prvá istá zmienka o ňom pochádza z roku 1120.

Hrad bol situovaný na strategickom mieste, mal strážiť dôležité obchodné cesty a taktiež aj hranice štátu. Bol tiež sídlom spišského župana. Ďalší panovníci rozširovali hradby a upevňovali hrad, čím z neho spravili mohutné opevnenie, ktoré bolo schopné odolať napr. vpádu tatárov v XIII. storočí, či vzburám proti Habsburgovcom v XVII. a XVIII. storočí. Postupne však začal strácať svoj význam až napokon schátral.

Čo sa udialo – história v dátach

 1120 – prvá písomná zmienka o hrade. Je isté, že vtedy existovala najstaršia časť s mohutnou vežou ako aj obranným múrom.

 Približne v roku 1200 – silné tektonické procesy zničili stavbu hradu. Avšak vzhľadom na jeho strategický význam sa jeho vtedajší uhorskí panovníci Ondrej II. a Belo III. rozhodli hrad obnoviť.

 1219 – Spiš spolu s hradom získava syn Ondreja II. - Koloman. Za jeho vlády bola postavená nová veža a románsky palác a taktiež nové obranné múry. V krátkom čase sa ukázali ako užitočné počas vpádu tatárov – oproti legendám, ktoré sú rozprávané počas prehliadky hradu, Tatári ho nikdy nedobili. Vo vtedajších časoch vznikla aj hradná kaplnka.

 Približne v roku 1280 – hrad sa stáva sídlom kráľovnej Alžbety Kumánskej, matky Ladislava VI.

 1301 – smrť kráľa Ondreja III. - posledného z rodu Arpádovcov vyvolala početné vojny o uhorský trón, anarchia a bezvládie neminie ani Spišský hrad – počas snáh o jeho dobitie boli čiastočne poškodené obranné múry. Krátko potom župani, ktorí sú verní svojmu kráľovi Karlovi Róbertovi pristúpili k obnove hradu – v tomto čase vzniká druhé podzámčie (dnes označované ako stredné nádvorie), obranné múry boli rozšírené a budova hradu bola prestavaná v gotickom štýle.

 1443 – hrad získava Ján Jiskra z Brandýsa (jeden z prvých husitských vodcov), ktorého podporovala kráľovná Alžbeta, matka Ladislava Pohrobka (v boji o právo na trón pre svojho syna). Počas jeho panovania vznikajú charakteristické múry dnešného tvaru s obrovským dolným nádvorím (pre početné Jiskrovo vojsko) a taktiež aj obranné veže.

 1464 – bol hrad vylúčený z kráľovského majektu a prechádza do rúk rodu Zápoľských. Získava taktiež aj právo na možnosť dedenia titulu spišského župana. Zápoľskí sa rozhodli zrealizovať široký okruh modernizačných prác, ktorý pretrvával nasledujúce storočie. V tomto čase boli prestavané palác aj Kaplnka sv. Alžbety a rytierska sála.

 1553 – po zvrhnutí Zápoľských z trónu prechádza titul spišského župana spolu s hradom do rúk Turzovcov. Plnia túto funkciu takmer jedno storočie, pričom v tom čase prestavali hrad v renesančnom štýle.

 1636 – Michal z rodu Turzovcov umiera, zanechajúc po sebe potomka, hrad prechádza do rúk pokrvných Csákyovcov. Ďalšie pokolenie sa však presťahovalo do modernejšieho kaštieľa do Hodkovíc a Bijacovíc, hoci hrad naďalej zostáva ich majetkom až do znárodnenia v roku 1945. Na hrade zostáva jedine skromná vojenská posádka.

 1703 – kvôli zrade Michala z rodu Csákyovcov hrad obsadili oddiely Františka Rákocyho II. a zostávajú tam až do potlačenia povstania v roku 1710.

 1780 – vypukol na hrade veľký požiar, ktorý hrad zničil do značnej miery. Posádka hradu ho opustila a rodina Csákyovcov sa viac nezaujímala o jeho obnovenie, v dôsledku čoho chátra a mení sa čoraz viac na zrúcaninu.

 1970 – začalo sa reštaurovanie zrúcanín a upevnenie nestabilných stavebných základov. V roku 1983 bolo návštevníkom sprístupnené dolné nádvorie a v neskorších rokoch aj ďalšie časti hradu.