Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Používame ich na zlepšenie kvality tejto stránky, špeciálne pre Vás, pomáhajú nám pochopiť Vaše potreby (pomáhajú nám zbierať štatistiky) a pomôcť našim partnerom poskytovať adekvátny obsah zobrazovaný na našej internetovej stránke. Ak sa chcete o súboroch cookie dozvedieť viac, kliknite sem.

cookies

Cieľom projektu "Hradné legendy" je rozšíriť myšlienku skupinovej práce medzi deťmi základných škôl. Urobíme to pri príležitosti odovzdávania informácií o histórií :-) Ako obhajcovia vyučovania „živej histórie“ sa pokúsime takmer presunúť v čase a dotknúť sa histórie so všetkými zmyslami. Na projekte "Hradné legendy" sa zatiaľ zúčastnilo 128 detí.

Prvú edíciu projektu sme zrealizovali spolu s Vojvodskou vežou v Siedlęcine a 2. triedou základnej školy č. 6 v meste Jelenia Hora (finále vo forme návštevy veže spolu s kulinárskymi workshopmi sa uskutočnilo 25. apríla 2016). Ďalšie edície (opis v poľštine).

I edycję projektu zrealizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz 2 klasą Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze (finał zwiedzanie Wieży wraz z warsztatami kulinarnymi odbył się 25 kwietnia 2016).
II edycję projektu realizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz klasą 1a Szkoły Podstawowej z Odziałami Integracyjnymi w Łomnicy (fianł zwiedzanie Wieży wraz z warszatami zielarskimi odbył się 10 czerwca 2016)
III edycję projektu realizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz klasą 3c Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze (finał zwiedzanie Wieży wraz z warsztatami zielarskimi odbył się 17 czerwca 2016) 
IV edycję projektu realizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz klasą IVa Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze (finał zwiedzanie Wieży wraz z warsztatami zielarskimi odbył się 6 października 2016) 
V edycję projektu  realizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz klasą  Vc klasy Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie. (finał zwiedzanie Wieży wraz z warsztatami zielarskimi odbył się 7 czerwca 2017) 
VI edycję projektu  realizowaliśmy wspólnie z Wieżą Książęcą w Siedlęcinie oraz klasą  IVb klasy Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu. (finał zwiedzanie Wieży wraz z warsztatami zielarskimi odbył się 13 czerwca 2018) 
 

Predpoklady projektu

 

Deti základných škôl majú za úlohu v tíme pripraviť (celá trieda) prácu pozostávajúcu z:

- opisu legendy súvisiacej s vybraným hradom, kdekoľvek na svete,
- ilustrovanie tejto legendy (minimálne 3 ilustrácie, maximálne 10, ilustrácií)
- príprava práce na tému: "Čo získavame prácou v skupine".
 

Ako odmenu za dokončený projekt deti strávia deň na workshope v historickej budove.