Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek Boldogkő

Jeden z najstarszych węgierskich zamków znajduje się we wsi Boldogkovaralja, w zachodniej części Gór Zemplińskich. Ta, umiejscowiona na szczycie skały, średniowieczna warownia była świadkiem oraz uczestnikiem licznych wydarzeń, które wpłynęły na bieg historii Królestwa Węgier. Za jej murami na przestrzeni wielu wieków zamieszkiwali przedstawiciele najstarszych i najsłynniejszych magnackich rodów, którzy nierzadko konkurowali z samymi królami. Obecnie dzięki rekonstrukcji Zamek Boldogko prezentuje się niemal tak samo majestatycznie, jak wiele wieków temu. Budowla ta cieszy się niezwykłą popularnością w środowisku turystycznym, jako że jest idealnym miejscem ku temu, by z wysokości zamkowej skały rozkoszować się widokami zapierających dech w piersi krajobrazów okolicznych dolin, a dotknąwszy jej leciwych murów przeniknąć duchem średniowiecza.

Historia Zamku Boldogko

W drugiej połowie 13 wieku, po najeździe mongolskim, na terytorium Królestwa Węgier trwała masowa budowa warowni, które byłyby w stanie przeciwstawić się kolejnym atakom. W celu ochrony północnych i wschodnich granic kraju powstał łańcuch ufortyfikowanych zamków, budowanych na wzniesieniach i pozwalających kontrolować okoliczne doliny oraz przełęcze górskie. Jednym z ogniw tegoż łańcucha był Zamek Boldogko, wzniesiony na szczycie andezytowego wzgórza i zapewniający ochronę dolinie Hernád oraz wiodącej w stronę Koszyc drodze. Zgodnie z legendą, w czasie wkroczenia mongolsko-tatarskiej ordy niejaki włościanin Bodó schronił w swym domu króla Belę, gdy ten ukrywał się przed koczownikami po przegranej bitwie. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, król odwdzięczył się włościaninowi, podarowując mu okoliczne ziemie, lecz pod jednym warunkiem – nowy gospodarz winien był wznieść tu bezpieczny zamek i służyć wiernie w obronie kraju. Budowa twierdzy wymagała ogromnych pieniędzy, i gdy Bodó był na skraju załamania, młodsza córka podsunęła ojcu niespodziewane rozwiązanie… (więcej)

Co można zobaczyć?

Odbudowany kompleks zamkowy Boldogko prezentuje się na dwóch poziomach – jako dolny i górny zamek. Dolny zamek nie posiadał kamiennego muru, lecz był jedynie ogrodzony ostro zakończonymi palami; na samym początku istnienia warowni był to punkt strażniczy na drodze wiodącej w stronę szczytu skały. Z czasem w dolnym zamku również zaczęły pojawiać się budynki, które były wymagane w celu efektywnej obrony przed bronią palną. W 15 wieku powstał tu ścięty bastion ze strzelnicami i prochownią. Po zniszczeniach, dokonanych na początku 18 wieku z rozkazu imperatora Leopolda I, pod zburzonym bastionem przez wiele lat kryły się różnorakie przedmioty. Zostały one odnalezione w czasie badań archeologicznych prowadzonych na zamkowym terytorium, a obecnie radują oko turystów. W południowo-wschodnim rogu dziedzińca dolnego zamku znajdują się potężne stopnie, prowadzące do zamku górnego, gdzie mieści się pałac, trójkątna baszta i stara wieża.

W pałacowym skrzydle mieści się kilka kolekcji o różnorakiej tematyce: historia, mineralogia, etnografia, heraldyka i in. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się ekspozycja zawierająca kilkaset ołowianych żołnierzyków, makiety zamków oraz wojskowy ekwipunek. Za pomocą tych «zabawek» na kilku dioramach zaprezentowano najważniejsze bitwy w historii Królestwa Węgier. W Bastionie Młyńskim znajduje się rekonstrukcja suchego młyna, który, najprawdopodobniej, istniał tu w czasach, gdy mnisi-jezuici wykorzystywali zamek w charakterze ogromnego spichlerza. Zwiedzający na własne życzenie mogą siłą własnych nóg podjąć próbę wprawienia w ruch młyńskiego koła. Obok pałacu znajduje się pięciokondygnacyjna stara baszta, która została wzniesiona w najwcześniejszym etapie istnienia zamku, i w 13 wieku wykorzystywana była jako obiekt mieszkalny. Na północ od starej baszty znajduje się wydrążony zbiornik na wodę, który sięga w skałę na 26 metrów. Początkowo miała to być studnia, ale że nie udało się dokopać do źródła wody, toteż znoszono ją tu ze wsi lub gromadzono w czasie deszczu.

Zamek Boldogko można zwiedzać:

codziennie – od godziny 09:00 dо 16:00.