Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek w Ostrogu

W niedalekiej odległości od miasta o nazwie Równe, nad brzegiem rzeki Wilii znajduje się Ostróg, który tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być niedużym i mało znanym dla turystów prowincjonalnym miasteczkiem. Świadkiem zaś sławnej historii tegoż miasta, zaliczanego do najbardziej znanych i najbogatszych miast Wołynia jest, istniejący od 14 stulecia, zamek książąt Ostrogskich. Jego potężne mury i baszty były na przestrzeni minionych stuleci niejednokrotnie burzone i przebudowywane, lecz surowy średniowieczny duch mimo wszystko nie opuścił twierdzy w Ostrogu. Obecnie na jej terytorium znajduje się muzeum krajoznawcze oraz muzeum drukarstwa, w którym to można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat pierwszego znanego z imienia drukarza Iwana Fedorowicza, który korzystając z protekcji księcia Ostrogskiego wydał tu pierwszą Biblię w języku cerkiewnosłowiańskim.

Historia Zamku w Ostrogu

Nazwa umocnionej osady Ostróg, datowana na początek 12 wieku, pojawia się w jednej z części latopisu Ipatijewskiego poświęconego czasom Księstwa Kijowskiego i Księstwa halicko-wołyńskiego. Na szczątkach staroruskiego grodziska, na wzgórzu nad lewym brzegiem rzeki Wilii powstała wtedy drewniana twierdza, którą w 1100 roku zgodnie z warunkami zjazdu książęcego w Wyteczewie przekazano w ręce wnuka księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, księcia wołyńskiego Dawida Igorewicza. W 1241 roku tatarska orda niczym niszczycielski huragan przeszła po tych ziemiach, nie oszczędzając też i drewnianej twierdzy Ostróg.

W połowie 14 wieku rozpoczął się nowy etap w historii Ostrogu, który razem z miastem Dubno na kilka wieków przeszedł w ręce wpływowego książęcego rodu Ostrogskich, pochodzenie którego różni historycy wiążą to z Danielem Halickim, to z Giedyminem, to znów z turowsko-pińskimi książętami. Za założyciela Zamku w Ostrogu, będącego później rodzinną rezydencją tegoż rodu, uważany jest Daniel Ostrogski. Wzmianki na temat jego osoby pojawiają się w latopisie Hustyńskim, kiedy to w 1341 roku stanął on po stronie Wielkiego Księstwa Litewskiego przeciwko Polakom w wojnie o Księstwo Halicko-Włodzimierskie. (więcej)

Co można zobaczyć?

Zespół architektoniczny Zamku w Ostrogu składa się z czterech obiektów, które pomimo licznych doświadczeń losowych zachowały się do dnia dzisiejszego. Są to: Baszta Murowana, Baszta Nowa, Sobór Objawienia Pańskiego i dzwonnica nad bramą, wzniesiona w 1905 roku, podczas renowacji twierdzy. W Baszcie Murowanej, jak już wspomniano wcześniej, znajdują się ekspozycje miejskiego muzeum krajoznawczego, wejście do którego wiedzie przez podziemia Ostrogskiej twierdzy. Muzeum to prezentuje historyczne, archeologiczne i etnograficzne eksponaty związane z historią rodu Ostrogskich oraz życiem dawnego miasta Ostróg. Jak i w wielu innych średniowiecznych zamkach, tak i w Zamku w Ostrogu podziwiać można galerię portretów książąt władających niegdyś obiektem, różnorakie antykwaryczne meble i przedmioty sztuki, kolekcję broni oraz zbiór religijnych artefaktów (ikonostasy, rzeźby świętych i in.).

Sobór Objawienia Pańskiego, wzniesiony w 15 wieku, został skazany na zagładę przez ostatnią z rodu Ostrogskich, niepoczytalną Annę Alojzę, która w 1636 roku zakazała korzystania z prawosławnej świątyni. Przez ponad dwa stulecia cerkiew świeciła pustką. Dopiero w 1887 roku rozpoczęto jej odbudowę, w trakcie której początkowy, gotycko-renesansowy, wygląd świątyni zbliżył się w stronę stylu bizantyjskiego. W tym też okresie wykonane zostały wewnętrzne zdobienia cerkwi oraz ustawiono potężny ikonostas, wykonany przez artystów z Sankt Petersburga.

W niedalekiej odległości od zamku, na skwerze, umiejscowiona jest pamiątkowa stela, upamiętniająca 400-lecie Ostrogskiej Akademii – słowiańsko-greckiej szkoły założonej przez księcia Konstantego. Skromny budynek tejże szkoły co prawda nie zachował się, lecz wydrukowane za jej murami przez Iwana Fedorowicza w 1581 roku egzemplarze słynnej Ostrogskiej Biblii rozeszły się po całym świecie. Wielu uczonych, działaczy społecznych oraz monarchów 16-17 stulecia władało ową księgą. Niestety do chwili obecnej z 1500 ocalało zaledwie 300. Biblia Ostrogska przechowywana jest w wielu muzeach świata oraz bibliotece Oksfordzkiej. Dwa jej egzemplarze można podziwiać w samym Ostrogu – w muzeum krajoznawczym oraz w muzeum drukarstwa znajdującym się w Wieży Łuckiej.

Zamek w Ostrogu można zwiedzać:

codziennie od godziny 9:00 do 17:30 (piątek – do godziny 16:00); poniedziałek – wolny.

tekst Nelya Terehova