Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Twierdza Akkerman

Na wysokim skalistym brzegu, wysoko ponad wodami Limanu Dniestru wznosi się zabytkowa twierdza, która zasłużenie uważana jest za jeden z największych i najlepiej zachowanych średniowiecznych obiektów fortyfikacyjnych na Ukrainie. Twierdza w Białogrodzie nad Dniestrem posiada bardzo zawiłą i bogatą historię, która została odzwierciedlona w architekturze oraz majestatycznych rozmiarach tej zabytkowej budowli. Począwszy od 13 wieku, na przestrzeni kilku stuleci twierdza ta była nieustannie rozbudowywana i umacniana przez jej co raz to nowych gospodarzy, grono których zasilali Chanowie złotej ordy, Genueńczycy, to znów mołdawscy książęta i osmańscy sułtanowie. Pod koniec 19 wieku Twierdza w Białogrodzie nad Dniestrem, której masywne mury oraz liczne baszty przeszły liczne próby w czasie krwawych bitew i wyczerpujących oblężeń, doczekała się w końcu wieloletniego pokoju, po czym kontynuowała swe istnienie w charakterze pomnika architektoniczno-historycznego.

Historia Twierdzy Akerman

Tworzenie umocnień w miejscu, w którym znajduje się obecnie twierdza w Białogrodzie, rozpoczęło się w przybliżeniu pod koniec 6 wieku p.n.e., kiedy to na przecięciu się kilku szklaków handlowych powstało miasto Tyras. Przez kilka stuleci to bogate miasto weszło w skład rzymskiej prowincji Mezja, lecz nawet wtedy zachowało swe ważne przywileje: przyjęcie własnych praw, bicie monet. W czasach Cesarstwa Rzymskiego w umocnieniach miasta Tyras mieścił się garnizon obronny, lecz w połowie 3 wieku n.e. okazał się on być bezsilnym w obliczu wroga. To co pozostało z miasta po najeździe Hunów i Gotów, w 6 wieku znalazło się w posiadaniu silnego słowiańskiego plemienia – Antów, którzy przez około trzysta lat zamieszkiwali tutejsze ziemie.

W 9 wieku miejscowość ta, znana jako Białogród nad Dniestrem, wchodziła już w skład Rusi Kijowskiej i należała do rolniczego plemienia Tywerców. Kwitnące przygraniczne miasto było obiektem ogromnie przyciągającym inne państwa, które nie były w stanie nie docenić jego dogodnej lokalizacji w stosunku do szlaków handlowych. Już na początku 13 wieku Białogród nad Dniestrem został zaliczony pod zwierzchnictwo Królestwa Węgier, a nieco później trafił pod władzę książąt halicko-wołyńskich. W latach 1240 w czasie najazdów tatarsko-mongolskich miasto zostało zdobyte przez Złotą Ordę, po czym zaczęto je nazywać Ak-Libo. (więcej)

Co można zobaczyć?

Niegdyś mury twierdzy dzieliły jej terytorium wewnętrzne na cztery dziedzińce, z których do dnia dzisiejszego przetrwały tylko trzy – Garnizonowy, Obywatelski i Portowy (Kwarantannowy, Gospodarczy). Na terytorium dziedzińca Garnizonowego mieściły się koszary, stajnie i magazyny. Znajdowała się tutaj również najstarsza budowla twierdzy, Cytadela – budowla składająca się z czterech baszt połączonych między sobą potężnymi kurtynami. Każda z nich miała własne przeznaczenie, co również potwierdzają ich nazwy – Komendancka, Ciemnica, Ewakuacyjna (zapasowe wyjście z Cytadeli), Skarbiec.

W piwnicach Cytadeli znajdowała się główna przechowalnia broni – arsenał. Tu również były wydrążone w skale tajne przejścia, które prowadziły z piwnic poza granice twierdzy. W północnej części Cytadeli zobaczyć można resztki ceramicznego wodociągu oraz kamienny zbiornik służący do gromadzenia i przechowywania słodkiej wody. Jeśli podczas oblężenia wodociąg został uszkodzony, to życie obrońcom twierdzy ratowały studnie znajdujące się w różnych jej częściach.

Przechodząc przez środkową bramę twierdzy – Kilijską, trafić można na największy jej dziedziniec zwany Obywatelskim. Za jego murami kryła się ludność miasta w okresie wojny bądź oblężenia, dlatego też na tym terenie znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz magazyny spożywcze. Zobaczyć tutaj można: baszty nazwane na cześć wielkich poetów – Owidiusza i Puszkina, najwyższą basztę twierdzy – Strażniczą, а także resztki meczetu, po którym do dnia dzisiejszego pozostał tylko jeden minaret.

Dziedziniec portowy ciągnący się w dół limanu powstał w charakterze miejsca do przechowywania towarów, które przywozili bądź wywozili z miasta kupcy. Kwarantannowym nazwano go, ponieważ to właśnie tutaj ze względów ostrożności odsyłano na kwarantannę (około 40 dni) towary przywiezione z dalekich krajów. Cumowiska dziedzińca Portowego obecnie spoczywają pod wiekowymi warstwami mułu i piasku, choć łuk bramy łączącej je z dziedzińcem zachował się. Na przestronnym placu tegoż dziedzińca nierzadko organizowane są jarmarki bądź święta narodowe.

Twierdzę Akerman w Białogrodzie nad Dniestrem można zwiedzać:

codziennie – od godziny 08:00 do 20:00 (w okresie letnim) i od godziny 08:00 do 17:00 (w okresie zimowym).