Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Południowy Zamek Hattusas (tr. Güney Kale)

Południowy Zamek (tr. Güney Kale), położony pomiędzy Bramą Królewską a Wielkim Zamkiem, usytuowany jest w równinnej części Hattuşaş. Z Bramy Królewskiej prowadzi do niego skierowana na północ ścieżka, a najlepsze widoki na twierdzę można ujrzeć z Wielkiego Zamku.

Południowy Zamek nie jest budowlą hetycką, lecz frygijską. Został zbudowany około 700 roku p.n.e., najprawdopodobniej na ruinach innej, starszej twierdzy. Stanowił część dość dużej osady z epoki żelaza, która rozciągała się na część obszaru Dolnego Miasta. To potężna budowla obronna: wystarczy wspomnieć, że ściany jej fundamentów mają 4 metry szerokości.

Na południowy-wschód od zamku znajdują się tzw. Zbiorniki Wschodnie (tr. Doğu Havuzlar) - kompleks cystern, które miały za zadanie zaopatrywać Hattuşaş w wodę pitną. Do tej pory odkryto dwa zbiorniki, o wymiarach około 60 na 90 metrów i głębokości 2 metrów. Były one zbudowane na nieprzepuszczającej wodę skale, a ich podstawy zostały uszczelnione gliną, aby zapobiegać wyciekom. Zasilała je woda z pobliskiego źródła, a dodatkowo gliniane rury doprowadzały wodę z innych źródeł zlokalizowanych poza miastem.

Na północ oraz na zachód od Zbiorników Wschodnich odkryto dwie komnaty, które zapewne pełniły funkcje religijne. Obie posiadają kamienne sklepienia o bardzo ciekawej technologii konstrukcyjnej.

Komnata 1 (północna) jest wysoka na 3 metry, a głęboka na 4 metry. Jest w bardzo złym stanie i do tej pory zrekonstruowano jedynie niewielką jej część.

O wiele ciekawsza jest Komnata 2 (zachodnia), nazywana Komorą Hieroglifów (tr. Hiyeroglifli Oda). Jak sama nazwa wskazuje odkryto w niej wiele hieroglifów, z których większość jest po dziś dzień czytelnych. Ich doskonały stan zachowania zawdzięczamy izolacyjnym właściwościom ziemi, pod którą znajdowała się przez tysiąclecia komnata. Obecny stan Komnaty 2 to zasługa intensywnych prac rekonstrukcyjnych.

Komnata 2 to pomieszczenie kultu religijnego. Została zbudowana na rozkaz ostatniego króla hetyckiego - Suppiluliumy II, około 1200 roku p.n.e. Sam władca jest widoczny na płaskorzeźbie na lewej ścianie pomieszczenia. Jego imię jest wypisane luwijskimi hieroglifami nad portretem. Na tylnej ścianie komory przedstawiona jest Bogini Słońca, a na ścianie prawej widać sześć linii tekstu. Opisuje on najazdy i podboje Suppiluliumy II. Ostatnie zdanie wspomina 'niebiańską drogę ziemną', co może oznaczać, że sama komora była symbolicznym przejściem do podziemnego świata zmarłych.

Dojazd

 

Należy dojechać do Hattuşaş. Utwardzona droga prowadząca przez teren Hattuşaş rozwidla się około 300 metrów po przystanku przy Dolnym Mieście. Trasa zwiedzania wiedzie prawą odnogą drogi w kierunku na Bramę Lwów. Po czwartym przystanku (przy Bramie Królewskiej) na wyznaczonej trasie zwiedzania, należy przejechać około 500 metrów. Ruiny Południowego Zamku są widoczne po prawej (wschodniej) stronie drogi.

tekst: Izabela Miszczak - Turcja w Sandałach