Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek Brežice

Zamek Brežice to wspaniała budowla znajdująca się w starym centrum miasta Brežice, na lewym brzegu rzeki Sawy. Dziś można w nim znaleźć »Posavskie Muzeum Brežice« (sł. Posavski Muzej Brežice), które zasila zamek o treści kulturowe z części Aglomeracji Lublany – regionu Posavje. Najpiękniejszym pomieszczeniem twierdzy jest z pewnością Sala Rycerska, w której odbywają się liczne imprezy, koncerty oraz wesela. Budowla ta jest przykładem architektury renesansowego zamku obronnego. Zamek Brežice posiada przestronny dziedziniec, który jest miejscem przeznaczonym do odprawiania wydarzeń (niegdyś służył jako park, a jego atrakcją była umiejscowiona na środku fontanna). Twierdza posiada dwa piętra i wybudowana została na planie nieregularnego prostokąta. Na rogach budowli znajdują się potężne, okrągłe wieże, a po stronie dziedzińca idą ogromne arkadowe korytarze.

Historia zamku Brežice

Pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1249 roku, jako castrum Rain, jednak został on zbudowany znacznie wcześniej. Na początku była to drewniana budowla powiązana z osadą Gradišče, która służyła do celów administracyjnych i obronnych archidiecezji Salzburga. W tym czasie terytorium Słowenii należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, tzw. stowarzyszenia międzynarodowego, które związane było z życiem arystokratów i ich posiadłościami w Europie Środkowej. Miasteczko Brežice po raz pierwszy zostało wspomniane w dokumencie z dnia 9 lutego 1241 roku. Miasteczko, które powstało na małym brzegu, otrzymało swoją nazwę, mającą takie samo znaczenie zarówno w języku słoweńskim, jak i niemieckim.

Większe znaczenie zamek zyskał dopiero pod koniec XII wieku, kiedy Brežice stało się ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym archidiecezji salzburskiej w Posavju. Zamkiem zarządzali brežiccy ministrowie. Znajdowała się w nim mennica, wojsko i sąd. Zamek Brežice ma bogatą historię, którą przez wieki kształtowały liczne zmagania i walki. Za początek tego burzliwego okresu uważa się rok 1479, kiedy wybuchła wojna między królem Węgier Maciejem Korwinem, a cesarzem Fryderykiem III Habsburgiem. Węgrzy pozostali tam aż do 1491 roku. Następnie cały obszar (po 12 latach panowania króla Węgier), na mocy traktatu pokojowego, zaczął należeć do Habsburgów. (więcej)

Co można zobaczyć?

W zamku mieści się Posavskie Muzeum Brežice. Składa się ono z wielu pomieszczeń, które posiadają treść archeologiczną i etnologiczną. Pierwsze pokoje przedstawiają prehistoryczne czasy regionu Posavje od neolitu, epoki brązu i żelaza, przez czasy rzymskie aż do początków osadnictwa Słowian. Następne pomieszczenia obrazują życie i zwyczaje ludności wiejskiej, dziedzictwo w rolnictwie i hodowli zwierząt, dziedzictwo kultury mieszkaniowej, tradycje tkaczy i garncarzy oraz dziedzictwo uprawy winorośli. Kolejne komnaty przedstawiają kulturę szlachecką, instrumenty muzyczne i pokój upamiętniający chłopski bunt. W zamku znajduje się również wiele kolekcji – pierwszą z nich jest galeria obrazów olejnych, namalowanych przez miejscowych i zagranicznych malarzy oraz zbiór poświęcony pamięci Franja Stiplovška. Najpiękniejszą częścią zamku jest Sala Rycerska z początku XVIII wieku, która ma reputację najlepiej pomalowanej i najbardziej luksusowej, barokowej sali w Słowenii. Z niej prowadzą wyjścia na pierwsze i drugie piętro zamku. Sala ma długość 35 metrów, szerokość 10 metrów i wysokość 8 metrów; mieszczą się w niej mitologiczne historie z »Metamorfoz« Owidiusza i abstrakcyjne dzieło literackie rodziny Attems, patronki ludzkiej twórczości. Kapela i schody barokowe ozdobione są freskami (schody zdobi alegoria pięciu zmysłów, kapelę – gloryfikacja krzyża i narzędzi tortur Jezusa Chrystusa).

Zamek posiada również salę weselną, kaplicę barokową, ogromne arkadowe korytarze oraz barokową klatkę schodową, która łączy atrium z pozostałymi piętrami. W piwnicy zamku znajduje się powstała w przeszłości firma winiarska Vino Brežice, w której przetrzymywane są najszlachetniejsze i najcenniejsze butelki wina. Piwnica została wykuta w skale, a następnie zbudowana z kamienia i cegły. W zamku przez cały rok odbywają się liczne imprezy kulturowe; najbardziej znanym spośród nich jest tradycyjny festiwal dawnej muzyki – Festiwal Brežice, odbywający się w czasie lata.

Wokół zamku znajduje się mały park, w którym można spacerować i podziwiać potężne mury zamku. Przed głównym wejściem stoi mały most nad już nieistniejącą fosą. W przeszłości był tu również most zwodzony, ale wspominają o nim już tylko łańcuchy.

Zamek Brežice można zwiedzać:

Harmonogram zimowy (od listopada do marca):
wtorek-sobota: 8:00-16:00
w niedziele i święta: 13:00-16:00
Harmonogram wiosenny i jesienny (kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-październik):
wtorek-sobota: 10:00-18:00
w niedziele i święta: 14:00-18:00
Harmonogram letni (lipiec-sierpień):
wtorek-sobota: 10:00-20:00
w niedziele i święta: 14:00-20:00
Muzeum jest nieczynne w poniedziałki oraz w dniach: 1 stycznia, 1 listopada, 24-25 grudnia i 31 grudnia.