Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Smoleński Kreml

Sędziwa, umiejscowiona nad prawym brzegiem Dniepru twierdza, o władzę do której przez wieki walczyło kilka sąsiadujących państw, jest dziś główną atrakcją turystyczną Smoleńska. Liczne starcia i długotrwałe oblężenia, а także późniejsza wzgarda i zapomnienie wyrządziły co prawda tej potężnej budowli nieodwracalną krzywdę, lecz część jej baszt i murów wbrew wszystkiemu przetrwała do dziś, by swym obliczem dawać świadectwo bogatej, przepełnionej tragicznymi wydarzeniami, historii ziemi smoleńskiej.

Historia Smoleńskiego Kremla

Jak i wiele kamiennych warowni, tak i smoleńska cytadela miała swego drewnianego poprzednika, historia którego sięga korzeniami do epoki zasiedlenia Wyżyny Smoleńskiej przez plemiona słowiańskie. W starodawnym latopisie, zatytułowanym «Powieść minionych lat», pojawia się wzmianka o tym, iż w 863 roku podczas wyprawy na Carogród (Konstantynopol) książąt kijowskich Askolda i Dira, Smoleńsk był licznie zamieszkanym i dobrze ufortyfikowanym miastem. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci Smoleńsk nadal był zdobyczą kijowskiego i nowogrodzkiego księcia Olega, po czym wszedł w skład Rusi Kijowskiej. Źródła kronikarskie świadczą o tym, iż w 12 wieku, w okresie kształtowania się niezależnego Księstwa Smoleńskiego, w celu obrony miasta została wzniesiona drewniana twierdza. Najprawdopodobniej, budowla ta ucierpiała w czasie trzęsienia ziemi w 1230 roku, а następnie i podczas wewnętrznych konfliktów, zaistniałych w dynastii Rościsławiczów dwa lata później. Atak Mongołów w latach 1240 Smoleńska co prawda nie dotknął, lecz wiele miast księstwa uległo spaleniu i zniszczeniu, w związku z czym książęta smoleńscy zmuszeni byli szukać sojuszu z władcami Wielkiego Księstwa Litewskiego. (więcej)

Co można zobaczyć?

Do dnia dzisiejszego zachowało się mniej, niż połowa obiektów Smoleńskiego Kremla, z 38 baszt ocalało, bądź zrekonstruowanych zostało tylko 17, a ponadto odnowiono kilka fragmentów muru obronnego. Obecnie Najdłuższy fragmentem muru rozciąga się na 1,5 kilometra od Baszty Wiesiełucha w stronę Baszty Nikolskiej. Wysoka czworokątna Baszta Nikolska do końca 19 wieka była wieżą przejazdową, lecz z powodu powstania linii tramwajowej w roku 1900 łuk bramy został przeniesiony na mur obronny, bardziej w prawo od baszty. Kiedy twierdza utraciła swe znaczenie obronne, za murami Baszty Nikolskiej rozmieszczono archiwum miejskie, a w czasach radzieckich – centralę telefoniczną. Obecnie w jej pomieszczeniach mieszczą się eskpozycje muzealne pt. „Smoleński Len”. W niedalekiej odległości od Baszty Nikolskiej, po drugiej stronie od łuku przejazdowego, znajduje się baszta o dość niezwykłej nazwie Zimbulka. Baszta Gromowa, znajdująca się na ulicy Rewolucji Październikowej w otoczeniu domów mieszkalnych, uważana jest za najciekawszą i najczęściej odwiedzaną basztę Smoleńskiego Kremla. Obecnie za jej murami na trzech kondygnacjach rozlokowane są ekspozycje, poświęcone wojennej historii twierdzy na przestrzeni różnych epok.

Nie mniejszą popularnością niż Baszta Gromowa cieszy się także i Baszta Orieł (Baszta Orzeł), wytworna budowla z szesnastoma krawędziami na murach, szczyt której wieńczy korona z zębów w stylu «jaskółczego ogona». Z górnej kondygnacji tej baszty rozpościerają się wspaniałe widoki na miasto, lecz niestety, po mającym miejsce w 2012 roku pożarze dostęp do wieży tej został na pewien czas zamknięty. Kolejna 16-graniasta piękność, Baszta Wiesiełucha, wznosi się na ulicy Temiriaziewa. Z nazwą tego obiektu, który w swej historii przeszedł kilka wojen, wiążą się liczne legendy, z których jedna głosi, iż w murach tejże baszty w celu zwiększenia wytrzymałści w czasie budowy zamurowano kupiecką córkę słynącą ze swej urody i wesołego usposobienia. Nieszczęśliwa piękność do swych ostatnich chwil nie płakała, lecz śmiała się, przez co wieża ta otrzymała taką, a nie inną nazwę. Nieco przyjemniejsze wyjaśnienia dotyczące nazwy opierają się na tym, iż ze szczytu wieży rozpościera się zapierający dech w piersi «wesoły» widok na Dniepr.

Smoleński Kreml można zwiedzać:

zamkowe terytorium – wstęp wolny o każdej porze;
muzea w wieżach – od godziny 09:00 dо 17:30, oprócz poniedziałku.