Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek Waldau

Satry Zamek Waldau, jeden z wielu zakonnych zamków Prus Wschodnich, umiejscowiony jest we wsi Nizowje, nad północnym brzegiem Pregoły, głównej rzeki obwodu kaliningradzkiego. Jego historia liczy ponad 8 wieków, i przez ten długi okres czasu Waldau zdążył być i wschodnią forpocztą Königsberga, i zajazdem, i letnią rezydencją wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, i wyższą szkołą rolniczą. W różnych latach obiekt ten podlegał przebudowom i zmianom, lecz zagadkowa atmosfera odległych lat zachowała się w jego średniowiecznych piwnicach, gdzie obecnie mieszczą się niektóre z ekspozycji muzeum «Zamek Waldau».

Historia Zamku Waldau

Zamek Waldau został wzniesiony w 1264 roku w miejscowości, którą Prusowie nazywali Waldow. Jedni badacze dostrzegają w tym współbrzmienie z niemieckim słowem «wald» (las), inni twierdzą, że nazwa ta pochodzi od słowa «waldati», co w miejscowym bałtyckim narzeczu oznaczało «władać, władanie». Osadę Waldów rycerze Zakonu Krzyżackiego zdobyli w 1255 roku, а pierwsze pisemne o niej wzmianki datowane są na rok 1258, kiedy to okolicznych mieszkańców, którzy przyjęli chrześcijaństwo, przypisywano do gminy kościoła w Arnau. Wkrótce wybuchło II powstanie pruskie, lecz dwóch tutejszych wybitnych Prusów – Diabel i Brulant – nie wsparło powstańców i złożyło przysięgę zakonowi. Ich wierność została wynagrodzona przez nadanie tytułu szlacheckiego i obdarowanie posiadłościami ziemskimi, na których zamierzali wznieść twierdzę służącą potrzebom Zakonu Krzyżackiego. W trakcie podbojów pruskich ziem krzyżacy usilnie budowali drogi i wznosili zamki i twierdze, które umieszczali w odległości około 20 km od siebie. W przybliżeniu, taką drogę byli w stanie pokonać w ciągu jednego dnia pieszo rycerze w wojskowym wyposażeniu bądź duży tabor. Zamek Waldau był także jednym z pośrednich punktów w wyprawach zakonu na wschodnie ziemie Sambii (Samland) w kierunku Nadrowii. (więcej w sekcji Historia)

Co można zobaczyć?

Obecnie w Zamku Waldau, który przeszedł w swym życiu niejedną przebudowę, pozostało już niewiele autentycznych budowli. Początkowe obronne oblicze zamku z basztami, murem obronnym i fosą zostało już dawno utracone, i jedynym elementem, jaki pozostał po tych odległych czasach, jest zamkowa piwnica, ciężkie kamienne sklepienia której pamiętają jeszcze rycerzy zakonu krzyżackiego. Z oryginalnego muru obronnego przetrwał zaledwie jeden fragment: pomiędzy skrzydłem a głównym budynkiem dostrzec można kawałek tego starego muru. Pomieszczenia na pierwszej kondygnacji zachodniego skrzydła powstały na początku 16 wieku, а wąski, znajdujący się na południowej stronie budynek, który pełnił niegdyś funkcję browaru, piekarni i kuchni, datowany jest na okres panowania księcia Albrechta Hohenzollerna. Neogotyckie zdobnictwo występujące na ryzalicie i poddaszach budynków powstało w 1858 roku, kiedy to Waldau przygotowywano na otwarcie akademii rolniczej.

Obszerne ekspozycje tematyczne znajdują się w prawym skrzydle Zamku Waldau, gdzie od 2007 roku mieści się muzeum, utworzone przez krajoznawcę, rzeźbiarza А.I. Barinowa. Można tu podziwiać: znaleziska archeologiczne, datowane na 8-11 wiek; eksponaty, opowiadające o Zakonie Krzyżackim i twierdzy Waldau; kolekcje etnograficzną; rozdziały, poświęcone różnym historycznym osobistościom i ich pobytowi na zamku; oddzielne wystawy na temat rzemiosła, farmacji, uzbrojenia. W muzealnych salach zostały odtworzone historyczne wnętrza za sprawą umeblowania z 18-19 wieku, rzeźb, obrazów, rycin. Lewe skrzydło zamku znajduje się w troskliwych rękach rodziny Sorokinów, dzięki staraniom której odtworzono wewnętrzny dziedziniec, wyczyszczono i odrestaurowano starą piwnicę, posadzono róże na zamkowym placu. Na terytorium twierdzy można także zobaczyć historyczny monument – pomnik nauczycieli seminarium przy Zamku Waldau, którzy zginęli w czasach I wojny światowej. Monument ten powstał ze środków burmistrza i szkoły seminaryjnej w 1924 roku, а w latach 1990 został odrestaurowany.

Zamek Waldau można zwiedzać:

codziennie – od godziny 10:00 do 17:00.