Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Szlak Orlich Gniazd

Trasa turystyczna o długości 169 km - jedna z najciekawszych tras turystycznych w Polsce. Biegnie przez Małopolskę i Śląsk. Jej nazwa pochodzi od ruin zamków i grodów leżących na jej trasie, zwanych Orlimi Gniazdami, ze względu na ich położenie na skałach, sięgających do 30 m wysokości. Trasę można pokonać samochodem lub rowerem w ciągu kilku dni.

Druga ćwierć XIV stulecia to początek panowania w Polsce króla Kazimierza, któremu potomni nadadzą przydomek „Wielki”. Jest okres walki z Czechami, a przede wszystkim z królem- Janem Luksemburskim , który rościł sobie prawo do polskiej korony, tłumacząc to spuścizną po wcześniejszym władcy- Wacławie II z rodu Przemyślidów. Ostatecznie, Kazimierz Wielki w roku 1339, zrzeka się praw do Śląska, w zamian za pomoc w walce z zakonem krzyżackim i odstąpienie od roszczeń w stosunku do polskiej korony. Wówczas monarcha zaczyna budować ciąg zamków obronnych usytuowanych na wapiennych wzgórzach wzdłuż pogranicza polsko- śląskiego. Ciąg ten nazwany jest Szlakiem Orlich Gniazd. Zamki te pełniły nie tylko funkcje czysto militarne, ale miały również stać na straży kupców wędrujących szlakiem handlowym prowadzącym z Lwowa, przez Kraków do Wrocławia.

 

Tradycyjnie Szlak Orlich Gniazd prowadzi z Krakowa do Częstochowy i obejmuje zamki i ruiny zamków: