Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Niewielkie, acz przytulne miasto Lidzbark Warmiński wiele wieków temu stanowiło ważne centrum Warmii, ziemi które noszą jeszcze wielu milczących świadków byłej potęgi zakonu krzyżackiego. Ceglane mury i harmonijne gotyckie baszty, zaliczanego do zamków zakonnych Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, zostały wzniesione w duchu najlepszych tradycji zamków komturów krzyżackich. Przez niemal pięć stuleci ta wspaniała gotycka budowla była rezydencją warmińskich książąt-biskupów, którzy wnieśli znaczący wkład w zmianę zamkowych wnętrz, uzupełnienie biblioteki oraz kolekcji dzieł. Obecnie we wschodnim skrzydle przedzamcza mieści się komfortowy hotel «Krasicki», nazwany tak na cześć jednego z najsłynniejszych warmińskich biskupów - Ignacego Krasickiego, poety, dramaturga, duchownego i senatora Rzeczypospolitej.

Historia Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Historia twierdzy wzniesionej przez rycerzy walecznego zakonu teutońskiego w miejscu ujścia Symsarny do Łyny, sięga roku 1240. W okresie tym krzyżackie oddziały aktywnie przemieszczały się w stronę ziem pruskich, wznosząc po drodze kolejne warowne zamki, by w ten sposób utrzymać swoją pozycję na zdobytych już terenach. Nierzadko rycerze-krzyżowcy wzorowali się na byłych pruskich twierdzach, umacnianych ziemnymi wałami i drewnianym ostrokołem. Podobna sytuacja miała miejsce w Lidzbarku Warmińskim, będącym w tym czasie pruską osadą znaną jako Lēcbarg. Twierdza w Lidzbarku, którą krzyżowcy nazwali Heilsberg, w 1243 roku znalazła się w składzie biskupstwa Ermland (biskupstwa Warmińskiego) utworzonego na ziemiach zakonu przez papieskiego posłańca Wilhelma z Modeny.

W okresie Wielkiego powstania pruskiego, pomimo wszelkiego rodzaju prób biskupa Anzelma mających na celu umocnienie obiektu, twierdza Heilsberg została zdobyta przez Prusów. Ponownie w ręce biskupów warmińskich warownia ta powróciła dopiero w 1273 roku, wkrótce po tym, jak w niedalekiej odległości od niej, na brzegu Łyny zaczęła rozrastać się osada, sporą część której stanowili rzemieślnicy, wychodźcy ze Śląska. Już w 1308 roku biskup Eberhard z Nysy podarował osadzie Heilsberg status miasta z prawem prowadzenia handlu, а sam zamek zaczęto traktować jako rezydencję Diecezji warmińskiej, która mimo, iż znajdowała się w zależności lennej od Zakonu Krzyżackiego, to miała odrębny status i szerokie pełnomocnictwa. W 1348 roku z rozkazu biskupa Jana z Miśni rozpoczęła się budowa nowego zamku, trwająca ponad pół wieku i przebiegająca ściśle z podstawowymi tradycjami właściwymi dla architektury zamków zakonu krzyżackiego. (więcej)

Co można zobaczyć?

Dziś za murami Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim mieszczą się ekspozycje olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur, oddział którego został tu otwarty w 1963 roku. Obszerne muzealne wystawy są wyrazistą ilustracją bogatej historycznej przeszłości zarówno Warmii, jak i samego zamku. Przedstawiono tutaj różnorodne ekspozycje tematyczne poświęcone średniowiecznej sztuce oraz słynnym mieszkańcom twierdzy. Muzealne sale kryją w sobie kolekcje zabytkowych ikon i rzeźbionych przedmiotów, kolekcje broni i zbroi, zbiór numizmatów, kolekcję malarską oraz wiele innych tego typu wspaniałości. Oprócz muzealnych wystaw, na prawdziwy podziw zasługuje przede wszystkim architektura samego zamku, który pomimo minionych wieków i różnorakich przekształceń, wciąż jest wspaniałym wzorcem gotyckich zamków krzyżackich.

Ogromną historyczną i artystyczną wartość posiada, datowana na koniec 14 wieku, polichromia ścian w zamkowej galerii oraz Wielkiej Sali Refektarzowej. Wielka Sala Refektarzowa, zajmująca wschodnie skrzydło zamku, jest największym i najbardziej uroczystym pomieszczeniem całego kompleksu. Nieco późniejszym, lecz nie mniej cennym dziełem sztuki jest, przyozdobiona różnorodnymi elementami wykonanymi w duchu rokoko, zamkowa kaplica Świętej Katarzyny mieszcząca się na drugiej kondygnacji południowego skrzydła. Będąc tutaj, warto również zwiedzić gotyckie piwnice, w których niegdyś mieściły się nie tylko magazyny broni i zapasów, аle także, zgodnie z tradycją mnisich zakonów, beczki z piwem i winem.

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim można zwiedzać:

czerwiec-sierpień – od godziny 10:00 do 18:00 (wtorek-środa), od godziny 09:00 do 17:00 (czwartek-niedziela);
wrzesień-maj – od godziny 09:00 do 16:00 (wtorek-niedziela).