Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Twierdza Königstein

W niedalekiej odległości od Drezna, w malowniczych okolicach Saskiej Szwajcarii, znajduje się jedna z najdoskonalszych niemieckich cytadel, historia której liczy bez mała osiem wieków. Twierdza Königstein została wzniesiona na lewym brzegu Łaby na szczycie skalistego płaskowyżu, co tym samym gwarantowało jej nie tylko sławę niedostępnej rezydencji dynastii Wettynów, ale i jednego z najgroźniejszych więzień Saksonii. Wiek za wiekiem sascy władcy rozbudowywali i odnawiali ten wspaniały zamkowy kompleks, przeobrażając go w prawdziwe miasteczko przepełnione późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi budynkami. Na terytorium zamku mieści się ponad 50 różnorakich budowli, mury większości których kryją w sobie muzealne wystawy obejmujące różnorakie tematy i okresy historii Königstein.

Historia Twierdzy Königstein

Dokładna data założenia twierdzy Königstein nie jest znana, lecz pisemne wzmianki na temat niejakiego burgrabiego Gebharda von Stein, znajdujące się w jednym z dokumentów Królestwa Czech, dają podstawy by twierdzić, iż w 1233 roku cytadela ta już istniała. Nieco dokładniejsze wiadomości na temat twierdzy zwanej Königstein (Królewski Kamień) pojawiają się w 1241 roku w Górnołużyckiej granicznej gramocie czeskiego króla Wacława I zwanego Jednookim. Gramota ta zatwierdzała granice pomiędzy posiadłościami biskupstwa Miśni a ziemiami korony czeskiej na terytorium Łużyc Górnych, historycznej krainy w Niemczech i Polsce. Ważna strategiczna lokalizacja twierdzy umiejscowionej nad brzegiem Łaby, wzdłuż której przebiegał jeden z najbardziej ożywionych szlaków handlowych średniowiecznej Europy, została doceniona przez czeskiego króla, na rozkaz którego Königstein został powiększony i umocniony. W 1359 roku władca Karol IV Luksemburski zatwierdził za murami twierdzy zbiór praw dotyczących żeglugi.

W połowie 14 wieku Twierdza Königstein kilkukrotnie zmieniła swych właścicieli, wśród których znaleźli się wkrótce burgrabiowie von Dohna, którzy przeobrazili tą budowlę w ważną forpocztę swej rodowej posiadłości w saskim mieście Dohna. W 1385 roku rozpoczął się przewlekły konflikt wojenny rodu Dohna z miśnieńskim margrabią Wilhelmem I, w wyniku którego w 1402 roku burgrabia Jeschke von Dohna utracił swe posiadłości i zmuszony był schronić się w niedostępnej cytadeli Königstein. Liczne próby zdobycia twierdzy przez Wilhelma I kończyły się niepowodzeniem pod murami budowli, szturm na której z powodu jej wysokogórskiego umiejscowienia był praktycznie niemożliwy. Dopiero w 1408 roku, po wielomiesięcznym oblężeniu, obrońcy twierdzy zmuszeni byli się poddać z powodu braku żywności. Od tego czasu Königstein przechodzi w ręce potężnej saskiej dynastii Wettynów, choć oficjalnie warownia ta uznana została za własność miśnieńskich margrabiów dopiero w kwietniu 1459 roku, kiedy to podpisano traktat z Eger odnośnie uściślenia granic sasko-czeskich. (więcej)

Co można zobaczyć?

Wielowieczna historia Twierdzy Königstein odzwierciedlona została w ogromnej stałej wystawie, zasłużenie uważanej za jeden z najważniejszych elementów znajomości z tą wspaniałą budowlą. Wystawa ta zajmuje ponad 30 pomieszczeń, w których dzięki modelom budynków, dioramom, historycznym eksponatom i instalacjom z postaciami ludzkimi, odzianymi w stylu minionych epok, przedstawiono główne etapy historii twierdzy oraz jej właścicieli. W budynku Starego Arsenału mieści się wystawa o tematyce orężnej, która oprócz zabytkowej broni zawiera także trofea wojenne i umundurowanie żołnierzy różnych epok. W Budynku Studziennym, co i jasno wynika z nazwy, zobaczyć można jak na przestrzeni różnych epok zmieniał się sposób zaopatrywania twierdzy w wodę. Z głębokiej studni woda wydobywana była przy pomocy koni, koła trybowego, maszyny parowej, а także silnika elektrycznego zamontowanego na początku 20 wieku.

Za murami Zamku Jerzego można dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z historii więzienia państwowego, obejrzeć dokumentację dowodową na temat różnych słynnych więźniów «Saskiej Bastylii», zwiedzić celę, w której przebywali więźniowie 18 wieku. Znajduje się tu również i szczególne pomieszczenie – Skarbiec, w którym, niczym w swego rodzaju sejfie, przechowywany był skarb państwa saskiego w czasie smuty oraz wojen, a niekiedy i w czasie pokoju. Nawiasem mówiąc, to właśnie w zamkowych piwnicach zostały ukryte dzieła sztuki pochodzące z Galerii Drezdeńskiej w okresie II wojny światowej. Na terytorium cytadeli mieści się również kilka budzących zainteresowanie restauracji, wszak tak długotrwała wycieczka może rozbudzić niemały apetyt. Turystom pozostaje tylko dokonanie wyboru co do upodobań, pomiędzy: restauracją stylizowaną na klub oficerski 19 wieku, wesołą imprezą «W Koszarach» pod czujnym okiem komendanta twierdzy, bądź też – historyczną karczmą «U Muszkietera» lub aromatem ciast z pańszczyźnianej piekarni.

Twierdzę Königstein można zwiedzać:

kwiecień-październik – od godziny 09:00 do 18:00;
listopad-marzec – od godziny 09:00 do 17:00;
dzień wolny – 24 grudnia.