Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Białoruś Zamki

W czasach średniowiecza ziemie Białorusi zwane były «krajem zamków», ponieważ na tym stosunkowo niedużym terenie powstało ponad sto zamków, twierdz i innych tego typu obiektów. Przesłanką do powstania tak znacznej ilości obiektów obronnych były potężne szlaki handlowe wiodące przez te ziemie. Po upływie kilku wieków, w 14-15 stuleciu, zaczęły pojawiać się tu kamienne zamki strzegące granic Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz stanowiące siedzibę różnych zakonów. Niewielu zabytkowym budowlom udało się przetrwać liczne wojny i upadek okresu sowieckiego, ale mimo wszystko na tych malowniczych terenach zachowały się twierdze przejawiające obecnie prawdziwą wartość historyczną Białorusi. Do tego typu budowli zaliczyć można: zamek w Nieświeżu – legendarną rezydencję wpływowego rodu książąt Radziwiłłów, zamek w Mirze, który niejednokrotnie dostrzec można było w kadrach różnorodnych filmów historycznych, а także zamek w Grodnie, stanowiący niegdyś miejsce posiedzeń sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów.