Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek w Rydze

Niemal siedem wieków temu nad brzegiem Dźwiny został wzniesiony pierwszy w Rydze zamek – obronna cytadela i rezydencja mistrza zakonu liwońskiego. Na przestrzeni minionych wieków twierdza ta niejednokrotnie zmieniała swe oblicze, rozpadała się i była odbudowywana w czasie walk o Rygę, lecz cały czas pozostawała nieoddzielną częścią historii miasta oraz symbolem świeckiej władzy możnowładców różnych epok.

Historia Zamku w Rydze

Powstanie oraz początkowe istnienie twierdzy w Rydze ściśle wiążę się z ogromnymi pokładami historii miasta, z epoką, w której mieszkańcy Rygi stawiali czoła rycerzom zakonu liwońskiego. Zakon ten, jedna z gałęzi groźnego zakonu krzyżackiego, pod koniec 13 wieku zdobył już znaczną część ziem wschodnich Krajów Bałtyckich i tak samo zamierzał przejąć Rygę, która w tym czasie była kwitnącym miastem i znajdowała się pod zwierzchnictwem archidiecezji ryskiej. Kolejne zacięte walki o władzę pomiędzy zakonem a miastem miały miejsce w 1330 roku, kiedy to z pomocą Liwończykom przybyli Krzyżacy i zjednoczone wojsko obległo Rygę. Miejskich murów obronnych nieugięcie bronili ryscy łucznicy, dzięki którym rycerzom zakonu nie udawało się zbliżyć do murów i rozpocząć szturm. Dopiero głód zmusił mieszkańców miasta do poddania się i odstąpienia zakonowi części ziem, na których znajdowały się pastwiska i użytki rolne. (więcej w sekcji historia)

Co można zobaczyć?

Obecnie wygląd Zamku w Rydze uwarunkowany jest przez przebudowy i rekonstrukcję, które miały miejsce pod koniec lat 1980 i przeprowadzane były pod czujnym okiem słynnego łotewskiego architekta Eižensa Laube. W okresie tym zamek pozyskał kolejną wieżę, i na dany moment posiada ich sześć – Ołowianą, Ducha Świętego, Północną, Prochową, Wykusz i Wieżę Trzech Gwiazd. Ostatnia z nich otrzymała taką nazwę ze względu na swą zwieńczoną trzema gwiazdami iglicę, a która została celowo zniszczona w 1949 roku. W czasach uzyskania przez Łotwę niepodległości radziecki symbol ponownie został zastąpiony wieńcem z trzema gwiazdami. Ponieważ zamek od 1995 roku pełni funkcje Pałacu Prezydenckiego, wstęp na jego terytorium jest ograniczony. Aczkolwiek zapierające dech w piersi widoki całego kompleksu obiektów zamkowych rozpościerają się z nabrzeża Dźwiny oraz umiejscowionego niedaleko mostu wantowego.

Już od kilku lat za murami zamku trwają szeroko zakrojone prace, mające na celu rekonstrukcję starych budynków kompleksu. W związku z tym ekspozycje muzealne, które do tego czasu rozmieszczone były w kilku zamkowych pomieszczeniach, podziwiać można w nowych miejscach. Muzeum Sztuki Zagranicznej otwarło swe wystawy w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, а Narodowe Muzeum Historii przeniesione zostało do budynku na bulwarze Brīvības. Po zakończeniu prac remontowych muzea powinny wrócić za mury Zamku w Rydze.

Zamek w Rydze jest niedostępny do zwiedzania, dlatego też oglądać go można tylko od zewnętrznej strony kompleksu.