By using our site you agree to the use of cookies. We use them to increase the quality of this site especially for you, they help us understand your needs (help us collect statistics), help our partners deliver the right content displayed on our website. To learn more about the cookies please click here.

cookies
noimage
10 Rating fra 1 bruker

Fyrstetårnet i Siedlęcin

En av de viktigste severdighetene fra den polske middelalderen befinner seg i den lille Siedlęcin som ligger i Nedre Schlesien, nord for Jelenia Góra, på et sted der fjellet Góry Kaczawskie grenser til bekkenet Kotlina Jeleniogórska, og der det var tidligere et vadested i Bóbr elva. Det er nettopp her fyrst Henrik 1. av Jawor, sønnen til Bolko 1. den Strenge, oppførte et boligtårn som i dag er det største og best bevarte byggverket og et av de best bevarte byggene av denne typen i Europa.

Tårnet som er oppført i et rektangulært plan med dimensjoner 22,2 x 14,35 m. Opprinnelig var tårnet kronet med krenellering, dvs. et særegent brystvern - det nåværende taket er et senere tillegg fra 1500-tallet. I tårnet i Siedlęcin kan man se bl.a. de eldste bjelkelagene i Polen som i henhold til dendrologisk datering stammer fra årene 1313 - 1314: bjelkene over første etasje ble laget av trær som ble hogd før denne første datoen, og bjelkene over andre, tredje og fjerde etasje - før den andre. Det er likevel ikke de som gjør tårnet så unikt. Det største skattet og - uten tvil - den mest interessante delen av innredningen er veggmaleriene som man kan beundre på veggene i den store hallen (Great Hall). De er de eldste polykromiene i Polen med verdslig tematikk, og deres hovedmotiv er en av legendene om kong Arthur - historie om kongens betrodde ridder, Sir Lancelot du Lac. Nå til dags er det de eneste veggmaleriene i verden som framstiller historien til denne legendariske ridderen in situ.

 

Vi vet ikke når fyrst Henrik lot utføre dem - en av hypotesene forbinder dem med fyrstinne Agnes Habsburg, hustruen til Henriks nevø, fyrst Bolko 2. den Lille av Świdnica. Det er mulig at malerne kom til Schlesien med henne. Det ville bety at de oppstod først etter 1338 (maleren/malerne kan ha kommet fra Sveits fordi maleriene i Siedlęcin likner på de som finnes i nærheten av Zürich og Konstanz). Jacek Witkowski, en fremragende ekspert på tårnet i Siedlęcin og europeisk hoffkultur mener likevel at det kan ha vært selve fyrst Henrik som kjøpte manuset om Sir Lancelot som kanskje var en inspirasjon under arbeidet med maleriene. Det er mulig at fyrsten kjøpte det under sin reise til Köln der han hadde vennlige kontakter med aristokratiet i Rheinland. Eller det var kanskje hans hustru, fyrstinne Agnes, som kjøpte det under sin reise i Vest-Tyskland til Trier og Köln. I henhold til siste vurderinger oppstod maleriene heller i andre, senest i tredje desennium på 1300-tallet. De ble utført med al secco teknikk, det vil si på tørr mur, i motsetning til fresker, og de framstiller bl.a. Camelot slottet og dronning Guineveres hoff, hennes bortførelse ved Meleagant og befrielse ved Lancelot. Det er også Lancelot som sover under et epletre og Lionel som sover på vakt, sankt Kristoffer, skytshelgen for riddere, ridder og jomfru eller ridder og en gift kvinne. Uavsluttede scener framstiller en duell mellom Lancelot og Sagramour og helbredelse av Urry de Hongre. Da tårnet kom under beskyttelse av stiftelsen Fundacja «Zamek Chudów» (Stiftelsen «Chudów slottet») i 2001, var polykromiene allerede i veldig dårlig tilstand, og de ble reddet bare takket være et omfattende vedlikehold i 2006. Det er verdt å understreke at Henrik av Jawor var den første fyrsten i polske områder som kjøpte malerier med motiver fra legender om kong Arthur. Han økonomiske problemer som kjenner fra historiske kilder kan ha blitt forårsaket av dette ambisiøse prosjektet.

Etter fyrst Henriks død i 1346 kom tårnet i hendene til hans nevø, den allerede ovennevnte Bolko 2. den Lille, og etter hans død i 1368 - til enken etter ham, fyrstinne Agnes, som likevel solgte det til hoffmannen Jenchin von Redern allerede etter et år. Siden den tiden ble tårnet eid av ridderslekter, noe som ble gjenspeilet i navnet. I en lang tid ble det nemlig kalt for «riddertårnet». Men siden stiftelsen Fundacja Zamek Chudów overtok omsorg og man klarte å fastslå stifterens identitet, har det blitt utført intense handlinger for å innføre et riktig navn. Navnet skal fremgå av stillingen til fundatoren av tårnet og dets bygging, ikke til dem som bodde senere der, og tårnet skal hete «fyrstens boligtårn i Siedlęcin».

Siden 2008 har det blitt drevet med arkeologisk sesongforskning under Det jagellonske universitets auspisier, noe som gir stadig nye fastslåinger og oppdagelser. Takket være en subsidie, fått i mars 2015, ved 700-årsdagen for tårnets bygging, driver man med prosjektet som heter «fyrstens boligtårn i Siedlęcin i lys av arkeologisk forskning - oppsummering av resultater ved tårnets 700-årsdag». Innenfor prosjektet skal det bli utgitt en publikasjon i 2016, den skal oppsummere sju sesonger med forskning i tårnet.

Tårnet kan man besøke hver dag, i sesongen (mai - oktober) fra 9.00 til 18.00, utenfor sesongen (november - april) fra 10.00 til 16.00. Guidet tur tilgjengelig.

Flere opplysninger på tårnets offisielle nettside: www.wiezasiedlecin.pl/